29 Aug 2013

Basic level c practice structure enum union set 11.      Imp. #include<stdio.h>

 main()
{
  
 printf("%d..%d..%d",BLACK,BLUE,GREEN);
  
 return(1);
}
Answer:
0..1..2
Explanation:
enum assigns numbers starting from 0, if not explicitly defined.

1 comment:


 1. Mà ba ngày sau, Đại Song Tiểu Song thành công đột phá đến Hợp Thể Kỳ hậu kỳ, trong lòng hai nàng cao hứng, nhìn thấy chủ nhân vẫn tu luyện, cho nên hai nàng cũng tiếp tục khoanh chân ngồi xuống.

  Mà trong khi đó, trên đỉnh thúy phong, không gian trong thông đạo xuất hiện chín đạo thân ảnh từ đó nhảy ra, sau đó có một đạo thanh âm truyền đến Song Phdongtam
  game mu
  cho thue phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữong Thành.

  - Nhạc Thiên, Nhạc Thành, ta ở trên đỉnh thúy phong chờ các ngươi, kiệt kiệt, tới đây, các ngươi tới đây gặp ta.

  Song Phong Thành, Nhạc Thiên lão tổ đang tu luyện mở ra hai mắt, trong mắt tinh mang chợt lóe lên, thanh ảnh biến mất ở tại trong phòng, trong nháy mắt, có bốn đạo thanh ảnh biến mất ở tại bầu trời Song Phong Thành.

  Trên đỉnh núi, có chín đạo thanh ảnh đứng yên bất động, Đoan Mộc Cuồng nhìn về phía trước,

  ReplyDelete