22 Aug 2013

Basic level c practice array set2
1.      Infosys
#include<stdio.h>
main()
{
  int a[2][2][2] = { {10,2,3,4}, {5,6,7,8}  };
  int *p,*q;
  p=&a[2][2][2];
  *q=***a;
  printf("%d..%d",*p,*q);
}
Answer:
garbagevalue..1
Explanation:
p=&a[2][2][2]  you declare only two 2D arrays. but you are trying to access the third 2D(which you are not declared) it will print garbage values. *q=***a starting address of a is assigned integer pointer. now q is pointing to starting address of a.if you print *q meAnswer:it will print first element of 3D array.

3 comments:

 1. dongtam
  game mu
  cho thue phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữnhỏ, dưới sự chỉ dậy của Nhạc Thiên lão tổ mười sao Đấu Thánh đỉnh phong, tự nhiên có thu hoạch không cạn, rất nhiều vấn đề tu luyện khó khăn tất cả đều được giải khai, sau này tu luyện tự nhiên rất nhanh.

  Nửa tháng sau, ở bên trong Hạo Thiên Tháp, Đại Song Tiểu Song lần nữa đột phá, lần này hai nàng đột phá đến Hợp Thể Kỳ hậu kỳ. Lúc này Nhạc Thành cũng có dấu hiệu đột phá, bên trong Hạo Thiên Tháp linh khí bàng bạc đang chuyển hoá thành pháp nguyên cuồn cuộn không dứt chảy vào trong đan điền Nhạc Thành.

  Lần này đột phá Nhạc Thành cũng biết không phải ba năm ngày là có thể thành công, đoán chừng ít nhất cũng phải hơn mười ngày nửa tháng thời gian, Nhạc Thành đoán Đoan Mộc Cuồng đột phá đến Đại Thừa Kỳ hậu kỳ rồi, hắn chưa đột phá đến Đại Thừa Kỳ trung kỳ mà nói, dựa vào Hạo Thiên Tháp cũng không thể chống lại được.

  ReplyDelete
 2. My programming knowledge has improved very much by reading to this article. I have also read some essay service reviews articles on site as well. I found this article as the best on programming.

  ReplyDelete
 3. I would like to say that how to write an assignment this article really convinced me, you give me best information!

  ReplyDelete