22 Aug 2013

Basic level c practice functions set 3
1.      Infosys
What is the output for the program given below

     typedef enum errorType{warning, error, exception,}error;
     main()
    {
        error g1;
        g1=1;
        printf("%d",g1);
     }
Answer
                        Compiler error: Multiple declaration for error
Explanation
The name error is used in the two meanings. One means that it is a enumerator constant with value 1. The another use is that it is a type name (due to typedef) for enum errorType. Given a situation the compiler cannot distinguish the meaning of error to know in what sense the error is used:
            error g1;
g1=error;
            // which error it refers in each case?
When the compiler can distinguish between usages then it will not issue error (in pure technical terms, names can only be overloaded in different namespaces).
Note: the extra comma in the declaration,
enum errorType{warning, error, exception,}
is not an error. An extra comma is valid and is provided just for programmer’s convenience.
 

1 comment:

 1. - Nhạc Thiên, chúng ta tính toán đi, hơn hai trăm năm qua ta muốn nhìn thực lực ngươi đến loại trình độ nào rồi.

  - Ngươi hãy tới đây, ta cũng muốn nhìn ma công của ngươi bất phàm như thế nào.

  Nhạc Thiên lão tổ trầm giọngdongtam
  game mu
  cho thue phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ nói.

  - Ngươi sai lầm rồi, ta không xuất thủ, ban đầu ngươi là người duy nhất có thể chống lại ta, mà bây giờ, ta không coi ngươi vào đâu.

  Đoan Mộc Cuồng khẽ nói.

  - Khẩu khí thật lớn.

  Nhạc Thiên lão tổ nhìn Đoan Mộc Cuồng nhàn nhạt nói, vô hình trung hơi thở cường hãn tràn ngập ra.

  ReplyDelete