29 Aug 2013

Basic level c practice Pointer set 2


1.      Imp. #include<stdio.h> Infosys
{
 char *p;
 int *q;
 long *r;
 p=q=r=0;
 p++;
 q++;
 r++;
 printf("%p...%p...%p",p,q,r);
}
Answer:
0001...0002...0004
Explanation:
++ operator  when applied to pointers increments address according to their corresponding data-types.

1 comment:

 1. sau một lát lộ ra vẻ mĩm cười, nhàn nhạt nói:

  - Tới sao.

  - Sưu sưu sưu sưu.

  Một mảnh tiếng xé gió xẹt qua, tiếp theo có bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh núi, chính là Nhạc Thiên lão tổ, Trần Vân lão tổ, Tôn Lương lão tổ và Vũ Văn Lê lão tổ, bốn người này nhìn trên ngọn Thúy Phong có chín đạo thân ảnh, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên.
  dongtam
  game mu
  cho thue phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  - Đoan Mộc Cuồng, ngươi rốt cuộc đã tới, giao hậu nhân của ta đi, loại thủ đoạn hạ lưu này không nghĩ tới ngươi vẫn thích dùng.

  Nhìn Đoan Mộc Cuồng, Nhạc Thiên lão tổ nói.

  - Nhạc Thiên, bất kể là thủ đoạn gì, cao cũng tốt, hạ lưu cũng tốt, hữu dụng chính là tốt nhan Mộc Cuồng nghe Nhạc Thiên lão tổ nói cũng không để ý, nhưng ngay sau đó nói:

  ReplyDelete